Účetní software

Při naší práci používáme SW, který nám umožní vyplnit veškeré formuláře, přehled všech podání, ale také komunikaci s Vaší datovou schránkou (pouze na základě plné moci).
FORM studio | KASTNER software

S námi se POHODA postará o Vaše účetnictví i daňovou evidenci.
POHODA | Stormware