Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedeme podvojné účetnictví a daňové evidence pro plátce i neplátce DPH.
Rádi Vám nabídneme:
zpracování a vedení podvojného účetnictví pro s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.,
zpracování a vedení daňové evidence pro OSVČ,
kontrola úhrad pohledávek a závazků.

Zpracujeme:
přiznání k DPH,
kontrolního hlášení,
přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy,
přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů sociálního a zdravotního pojištění,
vyúčtování daně ze závislé činnosti,
přiznání k silniční dani,
přiznání k dani z nemovitostí,
přiznání k dani z nabytí nemovitosti.
Upozornění klienta na platby.
Daňová optimalizace.
Zastupování klientů na úřadech a institucích.
Osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a Zdravotních pojišťoven.
Konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem (i on-line).