Vedení účetnictví a daňová evidence

Vedeme podvojné účetnictví a daňovou evidenci pro plátce i neplátce DPH.

Rádi Vám nabídneme:
 • Zpracování a vedení podvojného účetnictví pro s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.
 • Zpracování a vedení daňové evidence pro OSVČ.
 • Kontrola úhrad pohledávek a závazků.
Zpracujeme:
 • Přiznání k DPH.
 • Kontrolního hlášení.
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů sociálního a zdravotního pojištění.
 • Vyúčtování daně ze závislé činnosti.
 • Přiznání k silniční dani.
 • Přiznání k dani z nemovitosti.
 • Přiznání k dani z nabytí nemovitosti.
 • Upozornění klienta na platby.
 • Daňová optimalizace.
 • Zastupování klientů na úřadech a institucích.
 • Osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.
 • Konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem (i on-line).

Kontakt

 • iucty.cz, s.r.o.
 • info@iucty.cz
 • +420 773 131 171, +420 777 078 864
 • nám. Karla IV. 144/18, 276 01 Mělník
 • IČ: 24307955 DIČ: CZ24307955
© 2023 IUCTY.CZ