Zpracování mezd a personalistika

Vedeme kompletní mzdové účetnictví.

Zpracujeme pro Vás:
mzdy včetně všech zákonných odvodů,
měsíční přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,
platební příkazy na mzdy i odvody z mezd,
vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,
výplatní pásky, zápočtové listy a potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance,
písemnosti souvisejících s nástupem a ukončením zaměstnanců,
mzdové poradenství, ekonomické analýzy.